私はマイ カンです

Đừng lãng phí thanh xuân cùng những tình cảm, những yêu đương nhẹ nhàng của bản thân bởi thời khắc ấy chỉ xảy đến một lần, trong một cuộc đời. Bởi vì ta còn trẻ, còn cả một chặng đường dài phía trước.

Có thể đó là lựa chọn đúng lựa chọn sai đi chăng nữa, cả đời ta vẫn sẽ can tâm tình nguyện chọn sai ít nhất một lần

Advertisements